Sortida als transsectes de Sant Feliu de Guíxols

El passat 16 de setembre es va fer una sortida amb voluntaris al trams CS1 i CS2 de Sant Feliu de Guíxols, per reconèixer les especies invasores que hi són presents, de les quals se’ls hi ha de fer un seguiment.

Observant les plantes invasores del tram CS2 a Sant Feliu de Guíxols

Aquesta sortida havia estat proposada per part d’un voluntari, degut a la dificultat de distingir poblacions en aquests trams. Hi van participar 9 voluntaris (dels quals 4 eren nous) i es van poder veure les espècies més invasores als penya segats de la Costa Brava, com Ailanthus altissima (ailant), Arundo donax (canya), Carpobrotus (ungla de gat), Cenchrus longisetus (cua de rata) o Opuntia ficus-indica (figuera de moro), molt afectada per la caparreta en aquest tram.

Destaquen les poblacions de Senecio angulatus (enfiladissa de ramell groc), que vam constatar que afecten seriosament a les poblacions de llentiscle en aquesta zona. Aquest seneci es una de les plantes més invasores a Catalunya (veure noticia al blog).

Hi havia força Chenopodium nutans (amb alguns individus secs degut a la calor de l’estiu) i dels quals no vam poder estimar els individus perquè feien taques al llarg de tot el recorregut, i el quals vam agrupar per àrees de poblacions per poder fer el seguiment.

Fulles de Lonicera japonica. ©Francesc Caralt, Flora Catalana

Matthiola incana. Fotografia: Javier Martínez.

Al llarg del recorregut vam veure grans extensions de Lonicera japonica (lligabosc del Japó), que en aquesta època no estava en flor, però que va ser molt fàcil de reconèixer per les seves fulles oposades i ciliades.

 

També hi havia força presencia de Matthiola incana (violer bord) amb la majoria de les síliqües (fruit capsular típic de les crucíferes) seques. Recordar que en aquests casos és important anotar en el formulari de seguiment que els individus són reproductors perquè tenen fruits.

 

Al final de la sortida es va fer un esmorzar de germanor, recordant que la pròxima sortida del 30 de setembre serà una mica diferent de les fetes fins ara; no es farà un tram de seguiment, sinó que s’anirà al Cap de Creus (concretament a Mas Caials) per veure l’hàbitat 1240, l’hàbitat que hem de protegir en aquest projecte i que conté els endemismes amenaçats: les dues ensopegueres (Limonium geronense i L. tremolsii) i el Seseli farrenyi.

Foto final de grup

 

Text: Neus Ibáñez.