QUI SOM: el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya forma part del consorci d’entitats promotores del LIFE medCLIFFS, i és l’administració responsable a nivell de Catalunya d’implementar les polítiques relatives al patrimoni natural i biodiversitat.

Dins d’aquest àmbit d’actuació, en el LIFE medCLIFFS hi participen tant el servei de gestió d’espècies exòtiques invasores com el Parc Natural de Cap de Creus, l’espai natural protegit on es duen a terme gran part de les accions del projecte.

El Parc Natural de Cap de Creus

Cala Taballera, un exemple del paisatge característic de Cap de Creus. Crèdits: Ponç Feliu.

El Parc Natural de Cap de Creus, situat  a l’extrem nord de la comarca de l’Alt Empordà, es va crear fa 25 anys arrel de les demandes populars que van tenir lloc durant els anys 90. La creació del Parc Natural va suposar l’inici de la protecció, dinamització i gestió d’un espai singular de prop de 13900 ha, tant marítim com terrestre, i amb una pressió antròpica molt important a causa principalment del turisme.

Part de la bellesa del paisatge singular del Parc Natural de Cap de Creus es deu a l’hàbitat HIC1240 – Penya-segats mediterranis amb Limonium spp endèmics. Amb unes 303 ha de l’hàbitat 1240, el Parc Natural de Cap de Creus és l’espai protegit més representatiu d’aquest hàbitat a la Península Ibèrica i, per això, esdevé l’àmbit d’actuació prioritari del projecte LIFE medCLIFFS.

Armèria del Roselló, un dels endemismes de flora de Cap de Creus. Crèdits: Ponç Feliu.

A més d’espècies de flora litorals comunes com el fonoll marí (Crithmum maritimum) i la pedrenca marítima (Plantago marítima), als penya-segats del Cap de Creus creixen endèmiques com l’armèria del Roselló (Armeria ruscinonensis), l’ensopeguera de Girona (Limonium geronense), l’ensopeguera de Trèmols (Limonium tremolsii) i la sèseli de Cap de Creus (Seseli farrenyi), algunes d’elles amenaçades i autèntiques joies botàniques que no creixen enlloc més del món. Totes elles s’enfronten, entre altres amenaces, a la presència cada vegada més important d’espècies de flora exòtica invasora a la zona.

Accions LIFE medCLIFFS

En el marc del LIFE medCLIFFS, a l’àrea de Cap de Creus es realitzen diversos treballs de control de les invasores de major impacte i que suposen més risc per a la supervivència dels endemismes, amb l’objectiu de definir protocols eficaços d’actuació:

  • Treballs verticals en penya-segats per a l’eliminació de l’ungla de gat (Carpobrotus sp.);
  • Control biològic de la figuera de moro (Opuntia ficus-indica) amb la caparreta del carmí (Dactylopius opuntiae);
  • Control químic localitzat i de dosi mínima per a Gazania rigens.

S’actua tant en zones públiques com privades, comptant amb la col·laboració de propietaris de jardins situats just a tocar dels penya-segats, on hi creixen aquestes invasores.

A banda d’aquestes intervencions, el DACC contribueix a la difusió del LIFE medCLIFFS, especialment en l’àmbit de Cap de Creus a través del Parc Natural i promou activament activitats d’educació ambiental sobre el projecte a través de diversos jocs cooperatius dirigits a públics de diferents edats.