QUI SOM: LA FEDERACIÓ DE VIVERISTES DE CATALUNYA

La Federació de Viveristes de Catalunya (FVC) és una entitat sense afany de lucre que representa el sector productor de planta viva a Catalunya, format per 234 vivers que produeixen en més de 1.900 hectàrees i amb un volum de vendes de 289 M€, donant feina a més de 2.600 treballadors fixes (dades 2022).

Viver de plantes arbustives. Crèdit: Associació de Viveristes de Tarragona.

La producció de planta viva a Catalunya inclou una àmplia gama de plantes, centenars d’espècies i varietats: ornamentals llenyoses -arbres, arbusts, coníferes-, ornamentals herbàcies -plantes de temporada, plantes aromàtiques, planta vivaç- forestals i fruiters. Cada demarcació es caracteritza per un tipus de producció, sent les comarques de Girona i Tarragona les dedicades majoritàriament a ornamentals llenyoses, les de Barcelona a les ornamentals herbàcies i les de Lleida i Tarragona a fruiters. Per cada una d’aquestes demarcacions (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida) existeix una associació de viveristes que dona suport tècnic als seus associats i vetlla pels seus interessos. Totes elles formen part de la FVC i tres d’elles (Associació de Viveristes de Girona, Associació de Viveristes de Tarragona i Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona) participen com a entitats afiliades a la FVC en el projecte LIFE medCLIFFS.

 

La FVC forma part d’altres entitats d’àmbit espanyol i europeu i va participar en l’elaboració del Codi de Conducta INVASEP.

Flor de temporada. Crèdit: Associació de Viveristes de Barcelona.

Conscients dels riscos de les plantes invasores, tant a nivell mediambiental com econòmic, la FVC lidera l’elaboració de les següents eines LIFE medCLIFFS per a la prevenció de la introducció i propagació de flora invasora, integrant així la conservació de la biodiversitat en el mercat:

  • PLANTES PROHIBIDES – Llista de Consens LIFE medCLIFFS on s’inclouen les espècies el caràcter invasor agressiu de les quals s’aconsella evitar o suspendre’n l’ús i comercialització.
  • PLANTES A EVITAR – Llista de vigilància LIFE medCLIFFS on s’inclouen les espècies de les quals no hi ha una restricció en el seu ús però poden esdevenir invasores sota certes condicions.
  • PLANTES SEGURES – Llista Blanca LIFE medCLIFFS que inclou espècies ornamentals tant autòctones com exòtiques que no tenen un impacte negatiu en els hàbitats naturals (en preparació).
  • CODI DE CONDUCTA LIFE medCLIFFS, de caràcter voluntari, que vol ajudar al sector productor i usuaris de la planta viva a reduir i controlar l’impacte de la flora exòtica invasora de Catalunya, així com a prevenir futures introduccions (en preparació).