Progrés de les accions preparatòries

Durant aquests primers mesos del projecte LIFE medCLIFFS estem duent a terme les accions preparatòries necessàries per al desenvolupament de les accions de conservació lligades a les quatre àrees temàtiques del projecte: prevenció, detecció primerenca, resposta ràpida i erradicació.

Les accions preparatòries es desenvolupen al llarg d’aquest any 2022 i serveixen per a establir el punt de partida del projecte, així com per a establir vincles i lligams amb diferents entitats i persones de l’àmbit del projecte que col·laboraran directa o indirectament al llarg de tot el projecte.

Avui t’expliquem tot el que hem fet fins ara en la primera de les accions preparatòries: l’Acció A1, de determinació de la situació inicial i creació dels materials i eines de base per a les accions de conservació.

L’Acció A1 és la més llarga de les accions preparatòries i en ella s’estan duent a terme les següents activitats:

Situació inicial de les plantes invasores

Recollida de dades, tant bibliogràfiques com de camp, sobre les plantes invasores que creixen en l’hàbitat 1240 de penya-segats mediterranis amb vegetació de la Costa Brava i Cap de Creus. Fins al moment s’han detectat un total de 69 espècies diferents de plantes invasores i potencialment invasores, ja siguin catalogades a la normativa vigent o no. Detectant la presència d’espècies de plantes que, tot i no estar catalogades en la normativa, existeixen evidències científiques que tenen comportament invasor, el projecte LIFE medCLIFFS podrà avançar-se a l’establiment d’aquestes espècies abans que arribin a ser un problema per a l’hàbitat.

Situació inicial dels endemismes

Recollida de dades, tant bibliogràfiques com de camp, sobre l’estat de conservació de les tres plantes endèmiques que són prioritàries pel projecte, especialment en aquelles zones on també s’aplicaran tractaments per a l’erradicació de plantes invasores. Aquestes espècies endèmiques són Seseli farrenyi, Limonium tremolsii i Limonium geronense, presents principalment en penya-segats de Cap de Creus. A priori, els tractaments d’erradicació de plantes invasores en àrees amb un alt grau d’invasió són la millor mesura per a poder garantir la conservació de la biodiversitat d’un hàbitat. No obstant, aquests tractaments no han d’afectar negativament a l’estat de conservació dels possibles endemismes que hi creixin. Per això és imprescindible saber en quin estat es troben les poblacions actuals d’aquests endemismes abans de fer els tractaments d’erradicació de plantes invasores.

Creació de xarxes participatives de ciència ciutadana

  • Creació de la XARXA D’OBSERVADORS LOCALS LIFE medCLIFFS, a través de la plataforma de ciència ciutadana iNaturalist, que permet recollir observacions de tot tipus d’organismes d’una forma senzilla, dinàmica i en comunitat. Fer-se membre del projecte LIFE medCLIFFS dins la plataforma iNaturalist és la manera més fàcil de col·laborar amb nosaltres. Simplement has de crear el teu perfil d’iNaturalist i, molt important, seguir la XARXA D’OBSERVADORS LOCALS LIFE medCLIFFS!
  • Creació de la XARXA DE VOLUNTARIS LIFE medCLIFFS per al seguiment de l’evolució d’una trentena de plantes invasores que s’han seleccionat com a prioritàries. Aquesta xarxa de voluntariat estarà gestionada des de Flora Catalana i cada voluntari podrà fer el seguiment de l’evolució de diverses plantes invasores en un o més transsectes. Fins al moment s’han marcat i dissenyat 90 transsectes al llarg de la Costa Brava, de diversos graus de dificultat, i en els quals es farà el seguiment de les plantes invasores un mínim de dos cops a l’any. Durant els propers mesos s’acabaran de marcar els transsectes, que es donaran a conèixer a través de la web de Flora Catalana per tal que el voluntariat pugui triar els seus transsectes. Conèixer com evolucionen les plantes exòtiques, invasores i potencialment invasores, en un hàbitat d’on no són originàries es vital per a determinar el risc d’invasió de noves àrees. Vine a fer ciència i col·labora amb la conservació dels hàbitats!

Selecció de les àrees d’erradicació

Selecció de les zones on es faran tractaments d’erradicació, tant en àrees de propietat pública com privada. Aquesta activitat es duu a terme juntament amb l’Acció A3, una altra acció preparatòria, en la qual el propietaris de cada zona d’actuació ha d’autoritzar l’aplicació dels tractaments d’erradicació. Una de les singularitats del projecte LIFE medCLIFFS és que aquests tractaments d’erradicació es faran per primer cop en jardins privats. Per ara s’ha pogut parlar amb alguns propietaris, però, donat que gran part dels propietaris de jardins privats no tenen la seva residència habitual a la zona d’actuació, és difícil poder contactar amb ells. Si ets propietari d’un jardí arran de penya-segat a la zona de Cap de Creus, o coneixes algú que ho sigui i tingui interès en col·laborar amb el projecte, envia’ns un missatge a info.lifemedcliffs@csic.es i ens posarem en contacte amb tu.

Selecció d’espècies per a la creació d’eines pro-biodiversitat

Selecció d’una cinquantena d’espècies a discutir durant la creació de les eines de mercat pro-biodiversitat. Es tindran en compte tant espècies de plantes invasores catalogades per la normativa com espècies no catalogades, així com espècies que s’han observat com a escapades de jardins en la zona del projecte.

Creació de materials per a observadors i voluntaris

Preparació de diversos materials d’ús bàsic per als observadors i voluntaris: fitxes divulgatives i científiques de les espècies d’invasores prioritàries, claus dicotòmiques per determinar de forma fàcil i senzilla les plantes invasores, protocol de seguiment en els transsectes i diversos vídeos explicatius on t’explicarem tots els detalls de com pots col·laborar amb nosaltres. Tots aquests materials estaran disponibles a través de la web del projecte o bé a través de la web de Flora Catalana.

En properes entrades t’anirem informant del progrés del projecte… Si no vols que se t’escapi cap novetat, subscriu-te al Butlletí LIFE medCLIFFS!

 

Crèdits imatges: Gerard Carrion i Salip i Roser Melero Vilella