Tenim llistes!

Fa uns mesos t’explicàvem que des de l’àrea de treball de PREVENCIÓ, LIFE medCLIFFS desenvolupa un seguit d’eines per a evitar la introducció i propagació d’espècies de plantes al·lòctones invasores en els hàbitats naturals, en particular, en els penya-segats litorals de la Costa Brava i Cap de Creus.

Entre aquestes eines hi ha la creació de llistes de plantes desaconsellades i aconsellades i d’un codi de conducta que permetin conscienciar sobre un ús responsable de les plantes en jardineria i paisatgisme, i evitin l’impacte de les plantes invasores en els hàbitats.

Aquestes eines es desenvolupen de forma consensuada i col·laborativa, a través d’un Grup de Treball multidisciplinar format tant per personal tècnic del LIFE medCLIFFS com per persones expertes externes provinents dels àmbits de la recerca, administració i sector productiu.

Avui celebrem poder anunciar que ja tenim disponibles les dues llistes de plantes desaconsellades en l’àmbit del LIFE medCLIFFS: PLANTES PROHIBIDES i PLANTES A EVITAR.

 

133 plantes al·lòctones que no s’han d’utilitzar en zones litorals

Tant la llista de consens com la llista de vigilància aporten informació sobre quines espècies de plantes al·lòctones ornamentals no haurien de ser utilitzades en zones properes a hàbitats naturals, especialment en àrees litorals. En concret:

  • Llista de consens LIFE medCLIFFS: 94 espècies de plantes ornamentals al·lòctones invasores (70 ja prohibides legalment) que NO S’HAN DE PLANTAR NI COMERCIALITZAR.
  • Llista de vigilància LIFE medCLIFFS: 39 espècies de plantes al·lòctones ornamentals que mostren evidència del seu caràcter invasor o potencialment invasor i que CAL EVITAR USAR-LES EN ZONES PROPERES A HÀBITATS NATURALS, ESPECIALMENT ELS PENYA-SEGATS LITORALS.

 

Més eines de prevenció LIFE medCLIFFS

A banda d’aquestes dues llistes, actualment s’està treballant en la creació d’una llista blanca que reculli les espècies vegetals que són segures per a ser emprades en jardineria, és a dir, que no presenten cap mena de potencial invasor.

I en els propers mesos s’iniciarà l’elaboració d’un codi de conducta que donarà directrius bàsiques per tal d’evitar la propagació de plantes al·lòctones invasores cap als hàbitats naturals. Aquest codi de conducta serà d’adscripció voluntària i està dirigit tant a proveïdors com a usuaris de planta ornamental.