LIFE (vida), molt més que una paraula

Saps què hi ha darrere la paraula “LIFE” (vida) que acompanya sempre a medCLIFFS?

LIFE (o Programa LIFE) és l’instrument de la Unió Europea  dedicat exclusivament a finançar iniciatives en favor del medi ambient i de l’acció climàtica.

Els projectes de conservació de la natura i de protecció del medi ambient sovint són propostes agosarades que van més enllà del que s’està fent fins al moment, perquè busquen un canvi decisiu en la societat i un fort impacte positiu en el medi. Impliquen un treball continuat durant llargs períodes de temps, amb nombrosos actors implicats i inversions en costoses infraestructures verdes, que es duen a terme a través de la col·laboració de diverses entitats tant públiques com privades de sectors molt diversos.

Per tal de dur-los a terme, és imprescindible poder disposar d’un finançament important i garantit en el temps, que és justament el que facilita el Programa LIFE.

 

Un exemple: LIFE medCLIFFS

alqueria-port-lligat-plantes-invasores

Hàbitat dels penya-segats mediterranis a Cap de Creus en un estat desfavorable de conservació, cobert per plantes invasores. Crèdits: Sara Mora Vicente.

El LIFE medCLIFFS, per exemple, és un projecte de conservació de la natura aprovat l’any 2020 que s’emmarca la línia de Biodiversitat. Té una durada de 5 anys (2021-2026) i està gestionat per un total de sis entitats sòcies i tres afiliades, amb un pressupost total de més de 1.4 milions d’euros, cofinançat en un 60% pel Programa LIFE de la Unió Europea.

La despesa més important del LIFE medCLIFFS, a banda del cost de personal, és la subcontractació de treballs per al control d’invasores amb tècniques innovadores i altament especialitzades que permetran millorar l’estat de conservació de més de 36 ha en els penya-segats de Cap de Creus. Aquesta superfície suposa aproximadament un 12% del total de l’àrea ocupada per aquest hàbitat a Cap de Creus. Sense el cofinançament del Programa LIFE, difícilment es podria eliminar les invasores en una àrea tan gran i millorar-ne el seu estat de conservació, actualment desfavorable.

 

Conservant la natura a Europa des de principis de 1980s

La primera norma adoptada a Europa per a la conservació de la natura va ser la Directiva Aus, l’any 1979. En ella s’establien les primeres zones d’especial protecció per a les aus i es reclamava la necessitat de destinar fons de finançament específics per a la seva gestió. Aquesta normativa pionera va comportar que l’any 1982 el Parlament Europeu decidís destinar ja un petit pressupost a cofinançar una dotzena de projectes de conservació, que es va renovar l’any 1983.

Des d’aquest inici, el finançament destinat a la natura va anar creixent a través de diferents instruments: ACE (Action Communautaire pour l’Environnement, 1984-1991), MEDSPA i NORSPA (programes específics dins l’ACE de suport a projectes mediambientals a les zones Mediterrània i del Nord d’Europa, respectivament) i ACNAT (Action by the EU for Nature, 1991-1992).

 

1992: la Directiva Hàbitats i el naixement de LIFE

A partir de 1992, arrel de l’adopció de la Directiva Habitats, es va crear el Programa LIFE amb l’objectiu de contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la normativa i legislació mediambiental i climàtica a nivell europeu.

LIFE ha finançat al voltant de 1800 projectes de natura i biodiversitat arreu d’Europa, fent possible el desenvolupament de la Xarxa Natura 2000, així com una major conscienciació de la població envers la necessitat protegir la natura i garantir la seva conservació a llarg termini. S’ha implementat a través de diversos períodes de finançament: LIFE I 1992-1995, LIFE II 1996-1999, LIFE III 2000-2004 (amb una extensió fins al 2006), LIFE+ 2007-2013, LIFE 2014-2020 i l’actual període, LIFE 2021-2027.

 

El Programa LIFE ara

Des de l’any 2021, el Programa LIFE està gestionat per CINEA (Agència Europea Executiva pel Clima, Infrastructures i Medi Ambient) i està centrat en quatre àrees d’actuació: natura i biodiversitat, economia circular i qualitat de vida, mitigació i adaptació al canvi climàtic, i transició cap a una energia neta.

Anualment s’obre una convocatòria per a la presentació de propostes de projectes que s’ajustin als objectius prioritaris en les diferents àrees d’actuació. La convocatòria LIFE 2023 està oberta i preveu dedicar un total de 611 milions d’euros per al finançament de nous projectes LIFE.

 

 

Text: Roser Melero Vilella.