Participació al XI Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes

La setmana del 17 al 21 de juliol es va celebrar el XI Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes a Las Palmas de Gran Canaria amb el lema “Ciència i consciència: claus per a conservar la nostra biodiversitat vegetal”.

Organitzat per la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBiCoP), aquest congrés és un espai de trobada i debat entre especialistes de les diverses temàtiques relacionades amb la conservació de flora i vegetació. Entre les àrees temàtiques del congrés n’hi havia una dedicada a les espècies invasores.

De fet, les comunicacions sobre invasions biològiques van ocupar una jornada sencera del congrés, demostrant així la importància d’aquesta temàtica i l’auge recent dels estudis que s’hi estan duent a terme.

 

Contribucions del LIFE medCLIFFS

L’equip de l’Institut Botànic de Barcelona, tant del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) com del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) va presentar un total de 4 comunicacions, una oral i tres pòsters, relacionats amb el projecte LIFE medCLIFFS:

Neus Nualart durant la presentació del LIFE medCLIFFS

LIFE medCLIFFS: un proyecto europeo para la gestión integral de las especies vegetales invasoras en el litoral del NE de Cataluña (España). Neus Nualart va fer una comunicació oral per a presentar el projecte i els objectius principals, tot destacant els resultats aconseguits després del primer any i mig de treball. Podeu escoltar la presentació i la pregunta formulada sobre la metodologia de l’anàlisi del risc d’invasió en el següent vídeo.

 

Carlos Gómez-Bellver i Jordi López-Pujol amb el pòster sobre les novetats corològiques detectades amb el LIFE medCLIFFS

La Costa Brava como foco de invasiones vegetales: novedades corológicas fruto de los primeros pasos del proyecto LIFE medCLIFFS. Carlos Gómez-Bellver va presentar en la sessió de pòsters exprés aquelles plantes al·lòctones que van ser trobades per primera vegada a la Costa Brava gràcies a la tasca preparatòria de la xarxa de voluntaris, portada a terme durant el primer any de projecte. Podeu consultar el resum en el següent vídeo.

 

 

Jordi López-Pujol, Carlos Gómez-Bellver i Neus Nualart amb el póster sobre les xarxes de ciència ciutadana LIFE medCLIFFS

La red de voluntarios y observadores del proyecto LIFE medCLIFFS, una herramienta eficiente para la detección de plantas invasoras en la Costa Brava. En aquest pòster es van presentar les dues xarxes de ciència ciutadana promogudes pel projecte LIFE i per a cadascuna es van donar dades de participació i aquells resultats més destacats.

 

 

 

 

Sònia Garcia amb la presentació de pòster sobre LIFE medCLIFFS

LIFE medCLIFFS: A glance at the status of IAPS prevention and monitoring actions. En aquest pòster es va mostrar per una banda una primera versió de la llista de consens, és a dir, d’aquelles plantes de les que caldria evitar-ne la comercialització i ús pel seu elevat risc d’invasió, i per l’altra els resultats obtinguts durant les enquestes realitzades a la gent de la Costa Brava per a avaluar la percepció de les plantes invasores i el seu impacte.

 

 

 

 

Cap a l’actualització del marc legal sobre plantes invasores

Participants al Taller sobre plantes al·lòctones i invasores

Com a complement del  congrés, durant el primer dia es varen realitzar tallers monogràfics, dedicat un d’ells a les espècies invasores. Aquest taller, organitzat per en Jordi López-Pujol i na Neus Nualart de l’IBB, en Marcos Salas-Pascual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i en Jairo Patiño del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, portava el nom de Plantas alóctonas e invasoras: creación de nuevas herramientas y recursos para su gestión.

L’objectiu era crear un espai de discussió i debat sobre les bases d’una nova llista de plantes al·lòctones i invasores que s’està portant a terme amb la finalitat d’actualitzar el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras publicat com a Real Decret l’any 2013, però que actualment pot ja considerar-se obsolet.

L’actualització del marc legal de les plantes invasores permetrà regular-ne el seu ús i disminuir la seva expansió, objectius clarament en concordança als del projecte LIFE medCLIFFS.

Text i fotografies: Neus Nualart.