Qui som: l’Institut Botànic de Barcelona

Si fa dies que ens segueixes, ja deus saber que LIFE medCLIFFS és una iniciativa co-finançada pel Programa LIFE de la Unió Europea i promoguda per diverses entitats públiques i privades.

El consorci LIFE medCLIFFS aplega institucions de recerca y divulgació científica, l’administració territorial competent en l’àmbit de la gestió d’invasores, el sector productor de planta i també la societat civil.

Amb la secció del blog QUI SOM, que avui encetem, volem que coneguis cada una d’aquestes entitats i les persones que participen en el projecte. Comencem per l’entitat que coordina el projecte, el CSIC-IBB, és a dir, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a través d’uns dels seus centres, l’Institut Botànic de Barcelona (IBB).

Què és l’Institut Botànic de Barcelona?

El CSIC-IBB (Consell Superior d’Investigacions Científiques) és una de les dues entitats que conformen el centre mixt conegut en termes generals com a Institut Botànic de Barcelona (IBB). L’altra entitat que forma part d’aquest consorci és l’Ajuntament de Barcelona a través del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), també membre del LIFE medCLIFFS. La relació entre ambdues entitats ve de lluny.

 

Inicialment, l’IBB es va fundar com a entitat autònoma l’any 1934 arrel de la segregació de la secció de Botànica del Museu de Ciències Naturals, de la mà del conegut botànic Pius Font i Quer, qui va ser-ne director.

Al 1942 es va crear a l’IBB la plaça de científic titular que va ocupar el mateix Pius Font i Quer, esdevenint aquesta la primera intervenció del Consell superior d’Investigacions Científiques a l’IBB. No obstant això, no va ser fins al 1986 que l’IBB es va constituir com a centre del CSIC. Més tard, al 1998, es va signar l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, per a esdevenir un centre mixt que manté l’autonomia de les dues entitats que el formen (CSIC i MCNB).

Arrel d’aquest acord CSIC-Ajuntament de Barcelona, l’any 2003 el CSIC va iniciar les obres de l’actual edifici que acull l’IBB, situat a la part alta del Jardí Botànic de Barcelona, a Montjuïc.

Tenint en compte la rellevància científica i el volum de les seves col·leccions, l’IBB és el segon centre botànic d’Espanya.

Col·leccions

L’IBB compta amb l’Herbari BC, que comprèn prop de 800.000 plecs d’herbari i està especialitzat en la flora de la mediterrània occidental. Aquest Herbari forma part del MCNB, és el primer en importància a nivell català i el tercer a nivell espanyol.

L’Herbari BC acull també els exemplars de les plantes que es generen arrel de la recerca i projectes del centre. Aquest seria el cas de les plantes al·lòctones mostrejades durant el 2022 a la Costa Brava per tal de determinar la situació de partida del projecte LIFE medCLIFFS.

L’IBB conserva un important fons documental format per un arxiu i una biblioteca especialitzada en flora mediterrània, ecologia, paisatgisme, jardineria i conservació. A més, conserva el Gabinet Salvador, una de les poques col·leccions naturalistes de la Il·lustració que han arribat als nostres dies, i també compta amb un viver gestionat pel Jardí Botànic de Barcelona, que s’ocupa del manteniment de les col·leccions científiques de plantes vives de l’IBB.

Àrees de recerca

Actualment l’IBB s’organitza en quatre grups de recerca diferents: Biodiversitat i evolució de plantesBiologia evolutiva, organització del genoma i usos de les plantesFlora autòctona i al·lòctona: diversitat, col·leccions i conservació i Entomologia i interaccions insecte-planta. Aquests grups estan formats per personal del CSIC-IBB i del MCNB.

Qui hi ha darrere LIFE medCLIFFS dins l’IBB?

El CSIC-IBB és l’entitat coordinadora del LIFE medCLIFFS, amb Sònia Garcia i Jordi López-Pujol com a investigadors principals. Altres membres de l’equip del CSIC- IBB són Teresa Garnatje, Carlos Gómez-Bellver i Roi Rodríguez, com a personal tècnic, i Roser Melero, com a gestora del projecte.

Pel que fa al MCNB, hi estan implicades la Neus Ibáñez, conservadora i cap del Departament de Col·leccions Científiques, i Neus Nualart, conservadora, investigadora i vice-directora de l’IBB.

Sònia Garcia, coordinadora del LIFE medCLIFFS, fent una xerrada divulgativa.

A banda de la coordinació general, el personal del CSIC-IBB i del MCNB treballen conjuntament en la coordinació de les xarxes de ciència ciutadana del projecte  (Xarxa d’Observadors i Xarxa de Voluntaris), en la formació de voluntaris i en la divulgació del projecte, tant a un públic general com a públic professional. També s’encarreguen de validar, analitzar i processar les dades sobre flora al·lòctona invasora que recull el voluntariat del projecte per tal de modelitzar el risc d’invasió de les espècies del projecte. Així mateix, participen activament en la creació de d’eines de prevenció (llistes i codi de conducta) i són responsables del disseny de les activitats de seguiment que permetran avaluar l’impacte del projecte, de la comunicació general, de la divulgació tècnica i networking, i de la replicabilitat i transferibilitat dels resultats que es generin en el LIFE medCLIFFS.