Tot el dia

XVII Trobada OPTIMA

L'Organització per a la Recerca Fito-Taxonòmica de l'Àrea Mediterrània (OPTIMA pel seu nom en anglès) és una associació internacional de botànics interessats a l'àrea mediterrània. OPTIMA inclou la botànica en el sentit més ampli i s'ocupa de tots els grups de plantes i de totes les disciplines que incideixen en els estudis sistemàtics. Cada tres anys OPTIMA organitza una reunió internacional estructurada en simposis multidisciplinaris que cobreixen diferents aspectes de la botànica mediterrània. La XVII Reunió OPTIMA tindrà lloc a Palerm (Itàlia) i constarà de tres dies, amb sessions científiques que se centraran en els principals temes botànics i inclouran...