Divulgació tècnica i networking del 2022

Durant aquest primer any de treball, diversos membres de l’equip del LIFE medCLIFFS han engegat les activitats de l’acció E2, que està dedicada a la divulgació tècnica dels resultats del projecte i al networking amb altres iniciatives amb les quals es puguin crear sinèrgies.

La divulgació tècnica es basa en la participació en jornades i esdeveniments externs per presentar el projecte i els seus resultats; la publicació dels resultats més rellevants en revistes sectorials i/o científiques, i la realització de xerrades o classes específiques en cursos organitzats per entitats externes.

Pel que fa al networking, s’ha contactat amb un total de 7 iniciatives, majoritàriament projectes LIFE que han treballat o treballen en la gestió de plantes invasores. Algunes d’aquestes iniciatives són molt interessants per al LIFE medCLIFFS i auguren una molt bona col·laboració a llarg termini.

Si voleu saber més sobre la nostra activitat en divulgació tècnica i networking teniu més informació en aquest enllaç.